Назад

Valsts reģionālās attīstības aģentūra

Darbības mērķis

nodrošināt e-pārvaldes attīstību, izmantojot mūsdienīgus un sabiedrības vajadzībām atbilstošus informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinājumus
veicināt reģionālās attīstības ilgtspēju, īstenojot dažādu finanšu instrumentu aktivitātes un veicot analītisko darbu
Vērtības

VRAA pamatvērtība ir cilvēki – gan klienti, gan darbinieki. VRAA savā darbībā balstās uz šādām vērtībām:

godprātīga un profesionāla darbība
uz klientu orientēta pieeja
objektivitāte lēmumu pieņemšanas procesā
mērķtiecīgs un efektīvs finanšu resursu izlietojums

Mероприятия

Valsts reģionālās attīstības aģentūra
Назад
Организаторы
Патроны
Большие друзья
Друзья
Партнёры
Информационные партнёры