Ilgtspēja

 

Ilgstpēja ir ceļš, un mēs esam šajā ceļā, bet vēl ne galamērķī.

 

Katrs no mums ietekmē vidi ap sevi – daži vairāk, citi mazāk. Kā liela brīvdabas festivāla rīkotāji, mēs esam izvēlējušies iet ilgtspējas ceļu, apņemoties maksimāli mazināt LAMPAS atstāto ekoloģisko pēdu. Tādēļ ik gadu meklējam jaunus veidus un risinājumus, kā to darīt vēl labāk un efektīvāk.

Šeit esam apkopojuši ne tikai to, ko jau darām, bet arī mūsu šīgada plānus. Taču, lai tos varētu īstenot, mums ir nepieciešama festivāla apmeklētāju palīdzība – jo bez jums sasniegt galamērķi nebūs iespējams!

Ko mēs jau darām?

MŪSU APŅEMŠANĀS

 

Samazināt nešķiroto atkritumu daudzumu 

Atzīsimies, ka ar atkritumu šķirošanu mums neveicas tik labi, kā gribētos. Kaut gan šķirošanas konteineri ir pieejami visā festivāla teritorijā, realitātē lielākoties tiek sašķiroti tikai ēdinātāju un festivāla rīkotāju radītie atkritumi. Diemžēl apmeklētājiem pieejamos šķirošanas konteineros tiek izmesti arī cita veida atkritumi, piemēram, ēdienu trauki vai bioloģiskie atkritumi – kā rezultātā šo konteineru saturs vairs nav derīgs pārstrādei. 

→ Esam apņēmušies šo situāciju labot, tādēļ kopā ar atkritumu apsaimniekotāju izstrādāsim plānu veiksmīgākai apmeklētāju informēšanai par pareizu atkritumu šķirošanu. 

Turpināt CO2 pēdas mērīšanu

2021. uzsākām konkrētu informācijas ievākšanu, lai salīdzinoši mērītu festivāla CO2 pēdu un pārējos ilgtspējas rādītājus.

Tiesa, šajā procesā netrūkst izaicinājumu – daudzus nepieciešamos datus konkrētajā festivāla struktūrā ir grūti vai neiespējami ievākt, piemēram, elektrības patēriņu. Būtisku CO2 apjomu patiesībā saražo arī digitālie resursi, un te būtu nepieciešams papētīt dziļāk un pamērīt arī digitālo pēdu.

Iesaistīt un izglītot apmeklētājus

Lai mūsu plāni sekmīgi īstenotos, nepieciešams izglītot arī festivāla apmeklētājus, aicinot arī viņus aktīvi līdzdarboties festivāla centienos. Līdz ar to turpmāk stāstīsim par to, ko ikviens var darīt, lai LAMPA būtu vēl videi draudzīgāka un ilgtspējīgāka.

Aicinājums festivāla apmeklētājiem

  • Izmanto daudzreiz lietojamo ūdens pudeli.
  • Uzpildi ūdeni ūdens uzpildes vietās.
  • Savu depozītglāzi izmanto atkārtoti, kad vien tas iespējams.
  • Pirms paņem suvenīru, apdomā, vai to būs kur pielietot arī pēc festivāla.
  • Izmanto LAMPAS mobilo lietotni vai mājaslapu savas programmas veidošanai un festivāla kopējas programmas apskatīšanai.
  • Uz Cēsīm dodies ar sabiedrisko transportu. Ja tomēr ar automašīnu, piedāvā braukt līdzi draugiem vai izmanto iespēju atrast ceļabiedrus LAMPA kopābraukšanas Facebook grupā.
  • Šķiro atkritumus, kad vien tas ir iespējams.
  • Izmanto iespēju apmainīt kādu savu lietu pret ko citu, ko sirds iekāro biedrības “Free Riga” organizētajā "Brīvbodē".
  • Lietus apmetnīti izmanto saudzīgi un atkārtoti.

Kontakti

Dita Birkenšteina
Festivāla producente