Back

Eva Koljera

kopīgotāja

Ikdienā vadu Āraišu ezerpils arheoloģisko parku un apkārtnes tūrisma attīstību.
Darbojos vairākās nevalstiskās organizācijās, kas saistītas ar vietējās vai reģionālās identitātes veidošanu, ilgtspējīgu attīstību, materiālā un nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu un iesaisti tūrisma apritē.
Īpaši interesē kultūras ainavas interpretācijas tēma kā arī Latvijas lauku attīstība, senās prasmes un to pielietojamība šodien. Mācos joprojām un katru dienu.
Eva Koljera
Back
Organisers
Patrons
Great friends
Friends
Partners
Media patners