Back

Diskusija "Kurš vairāk vai cik vērta ir cilvēka cieņa?"

Date and time: August 20, 17:00-18:00
Stage: 23 Skatuve APGAISMO
Event location in map: Ruckas parks

Cilvēka cieņa nav tikai ētiska vai filozofiska kategorija, bet arī katra cilvēka pamattiesība un pienākums. Cilvēka cieņa sevī ietver vienlīdzību un personas brīvību, tā ir visu sabiedrības locekļu līdztiesība tiesas un likuma priekšā, personas autonomija un pašnoteikšanās. Valstij jānodrošina un juridiski jāaizsargā šī cilvēka tiesība. Diskusijā meklēsim atbildes uz jautājumiem: vai mēs cienām sevi? Vai mēs cienām savu tuvāko kā sevi pašu? Ko darīt, ja valsts likumi negarantē cilvēkam cieņpilnu dzīvi? Ja likumi netiek piemēroti ar cieņu pret cilvēku? Vai arī - ja kāds ir personīgi aizskāris otra godu un cieņu? Taisnība tiek meklēta tiesā. Pēc kādiem kritērijiem juridiski novērtēt cieņu? Vai ar tiesas spriedumu var aizsargāt vai atgūt cieņu?

Similar events

Organisers
Patrons
Great friends
Friends
Partners
Media patners