Назад

Elektronikas un datorzinātņu institūts

Elektronikas un datorzinātņu institūts ir valsts zinātniskais institūts, kas veic fundamentālus un lietišķus pētījumus Latvijas viedās specializācijas stratēģijas (RIS3) “Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas” un “Viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas” jomās, sekojošos zinātnes prioritārajos virzienos:
Dabaszinātnes, lietišķā matemātika, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas zināšanu ekonomikas attīstībai, viedie materiāli un tehnoloģijas produktu un procesu vērtības palielināšanai un kiberdrošības stiprināšana;
Sabiedrības veselība, sports, labklājība un demogrāfija;
Zināšanu kultūra un inovācijas ekonomiskajai ilgtspējai;
Atvērta, iekļaujoša sabiedrība un sociālā drošumspēja;
Sabiedrības drošības un aizsardzības izaicinājumi,
EDI specializējas viedo iegulto kooperatīvo sistēmu izstrādē sekojošās pētniecības jomās: Īpaši precīza notikumu laika mērīšana, Tālizpēte un kosmosa datu apstrāde, Robotika un mašīnuztvere, Signālu apstrāde un iegultais intelekts, Viedie sensori un lietu internets.
Elektronikas un datorzinātņu institūts
Назад
Организаторы
Патроны
Большие друзья
Друзья
Партнёры
Информационные партнёры