Назад

Alnis Stakle

RSU studiju programmu “Multimediju komunikācija” un “Fotogrāfija” vadītājs, docents

RSU Komunikācijas fakultātes docenta Aļņa Stakles zinātnisko un radošo interešu lokā ir vizuālā kultūra un fotogrāfija. Stakle ir bijis kurators, fotogrāmatu izdevējs un mākslinieks dažāda mēroga pasākumos. Viņa zinātniskās intereses ir saistītas ar fotogrāfijas lietojumu komunikācijā un medijpratību.

Mероприятия

Alnis Stakle
Назад
Организаторы
Патроны
Большие друзья
Друзья
Партнёры
Информационные партнёры