Back

VREACH

VREACH misija ir, izmantojot virtuālās realitātes sniegtās iespējas, padarīt funkcionālo speciālistu darbu efektīvu, ļaujot taupīt gan materiālos, gan emocionālos resursus. Tāpat VREACH vēlas veicināt sabiedrības izpratni par kognitīvo spēju rehabilitācijas procesu, padarot nodarbības caurskatāmas arī pacienta – bērna ģimenei.

VREACH redz rehabilitāciju kā mūsdienīgu procesu, kas kalpo ātrākam pacienta progresam, iesaista pacienta ģimeni rehabilitācijas procesā, kā arī palīdz atvieglot funkcionālo speciālistu darbu.
VREACH
Back
Organisers
Patrons
Great friends
Friends
Partners
Media patners