Back

Krista Krāģe

izzina pasauli

Krista. 19 gadi. Esmu tikko pabeigusi vidusskolu, šobrīd baudu, ko spēj sniegt pasaule, kurā dzīvojam. Mans tālākais mērķis dzīvē ir izzināt pasauli, sevi un citas dzīvas būtnes. Esmu skaļš introverts ar lielu sirdi. Esmu par mīlestību pret visiem. Manuprāt, svarīgi mūsdienu pasaulē atcerēties to, ka esam indivīdi un katram pilnvērtīgi un skaisti ir jādzīvo sava dzīve, taču mums jāpalīdz viens otram, kad to spējam.

Events in English

Krista Krāģe
Back
Organisers
Patrons
Great friends
Friends
Partners
Media patners