Back

Baiba Pumpiņa

Psihoterapeite, Supervizore

RSU profesionālās maģistra studiju programmas "Supervīzija" vadītāja.

Events in English

Baiba Pumpiņa
Back
Organisers
Patrons
Great friends
Friends
Partners
Media patners