Back

Biedrība "Skalbes"

“Skalbes” ir organizācija, kurā strādā gan algoti darbinieki, gan brīvprātīgie ar pieredzi un atbilstošām zināšanām, lai sniegtu profesionālu palīdzību, atbalstu un informāciju cilvēkiem, kuri nonākuši krīzes situācijā. Mēs strādājam, jo mums ir pārliecība, ka cilvēkiem mūsu sniegtā palīdzība ir nepieciešama. Esam pārliecināti, ka mūsu darbība spēj ietekmēt tolerantākas un atvērtākas sabiedrības veidošanos. Bez tam, mūsu darbs mums sniedz gandarījumu un jēgas sajūtu, jo mums ir svarīgi, kā jūtas un dzīvo mūsu līdzcilvēki.
Šobrīd „Skalbēs” strādā jau vairāk kā 50 darbinieki, nodrošinot diennakts Krīzes tālruņa darbu un piedāvājot individuālās psihologa un psihoterapeita konsultācijas pieaugušajiem un bērniem.
Mēs esam izveidojuši vietu, kur krīzes brīdī rast atbalstu un sapratni, gūt jaunas prasmes, kā risināt problēmsituācijas, padziļināti izzināt savu dzīvi un problēmu izcelsmi, sakārtot domas, emocijas, un pieņemt sev nozīmīgus lēmumus.

Events in English

Biedrība "Skalbes"
Back
Organisers
Patrons
Great friends
Friends
Partners
Media patners