Back

Saruna ""Satiekamies zaļi" jeb kas par zvēru ir ilgtspējīgi pasākumi?"

Date and time: July 1, 14:00-15:30
Stage: 1 Skatuve DOTS
Event location in map: Cesis Castle Park
Ikviens individuāli ietekmē apkārtējo vidi, taču kopā, it īpaši organizētos masu pasākumos, vides ietekme ir proporcionāli lielāka pret pasākumu apmeklētāju skaitu. Lidojumi, elektrības rezerves dīzeļģeneratori, glancēto materiālu drukāšana, hēlija baloni – nav šaubu, ka nekas no tā neskan "zaļi" un arī Latvijā, pasākumu organizēšanas nozare pārskata savus ieradumus, lai pasākumi kļūtu ilgtspējīgi. Laikā pēc Covid pandēmijas, kad vēl tikai atgriežamies pie dažādu apmēru pasākumu patērēšanas un organizēšanas, vēlamies aktualizēt zināšanas par resursu taupīšanu, videi draudzīgām izvēlēm un ilgtspējīgu pasākumu praksēm Latvijā un pasaulē.
Technical support
If you have problems connecting to the live broadcast or if you notice any other technical problems on the festival website, feel free to contact our technical support - we will be happy to help!
[email protected]

Similar events

Organisers
Patrons
Great friends
Friends
Partners
Media patners