Назад

Astra Spalvēna

Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes vadošā pētniece

Dr. art. Astra Spalvēna pēta ēdiena kultūru Latvijā, īpaši fokusējoties uz sociālajiem un kultūrvēsturiskajiem aspektiem. Akadēmisku un populārzinātnisku publikāciju autore, Latvijas Zinātnes padomes finansētā projekta “Nacionālā identitāte: gastropoētiskie aspekti” galvenā izpildītāja.
Pētnieciskās intereses: pavārgrāmatu vēsture, padomju virtuve, kulinārais mantojums, tā saglabāšanas stratēģijas un interpretācijas iespējas mūsdienās.
Astra Spalvēna
Назад
Организаторы
Патроны
Большие друзья
Друзья
Партнёры
Информационные партнёры