Назад

Ilona Baumane - Vītoliņa

PhD, Asociētā profesore LU, BVEF, Konsultante augstākā līmeņa vadītāju meklēšanas uzņēmumā AMROP

"Ieguvu MBA grādu Rostokas Universitātē Vācijā. Atgriežoties 2005.gadā uzsāku darbu Latvijas Universitātē, taču pēc 3 gadiem sāka likties, ka zaudēju saikni ar realitāti, tāpēc pievienojos AMROP. 2011.gadā aizstāvēju disertāciju par inovāciju pārvaldību MVU. Kopš tā laika piedalījos vairākos starptautiskajos pētniecības projektos, lasu lekcijas Jagiellonian Universitātē Polijā, Maskavas ekonomikas augstskolā, Lisabonas universitātes biznesa skolā, Lionas Universitātē, Tbilisi Valsts Universitātē.
Šobrīd dalu laiku starp praktisko darbību (vadītāju atlasi) un akadēmiskām nodarbēm (post-doc pētniecību)."

Mероприятия

Ilona Baumane - Vītoliņa
Назад
Организаторы
Патроны
Большие друзья
Друзья
Партнёры
Информационные партнёры