Back

Gatis Krūmiņš

Vidzemes Augstskolas rektors un vēsturnieks

G. Krūmiņš ir vairāku grāmatu un daudzu desmitu publikāciju autors. Kā pēdējās jāpiemin “Latvijas Republikas dibinātāji un atjaunotāji” (2020) un “Latvijas tautsaimniecības vēsture” (2017). Pētnieciskās intereses ir saistītas ar ekonomisko vēsturi, vēstures un vēsturiskās pieredzes lomu valsts ilgtermiņa stratēģijas definēšanā un stratēģiskajā komunikācijā. Pēdējā pusgada cilvēces izaicinājumi ir likuši pievērsties tādiem jautājumiem kā krīžu pārvarēšana un komunikācija, iepriekšējo stratēģiju adaptācija jauniem iepriekš neplānotiem apstākļiem. G. Krūmiņš ir iesaistījies Covid-19 krīzes pārvarēšanas Valsts pētījumu programmā, vadot starpinstitucionālu pētnieku grupu, kas strādā ar pārvaldības un stratēģiskās komunikācijas jautājumiem.
Gatis Krūmiņš
Back
Organisers
Patrons
Great friends
Friends
Partners
Media patners