Back

Dr. Artis Gulbis

Mugurkaula ķirurgs

Gandrīz 30 savas darba dzīves gadus veltījis mugurkaula ķirurģijai – vienai no sarežģītākajām un smalkākajām ķirurģijas jomām. Ārsts ar augtiem profesionāliem standartiem, kurš nemitīgi pilnveidojas un cenšas pilnveidot arī mugurkaula ķirurģijas specializāciju, lai Latvijā varētu nodrošināt pasaules līmeņa mugurkaula ķirurģiju. Šis ir viens no iemesliem, kādēļ jau 19 gadus ārsts ir AOSpine lektors un arī LU Medicīnas fakultātes, Ķirurģijas katedras pasniedzējs.
Zemessardzi ārsts sev atklāja pagājušajā augustā, kad tika uzņemts pamatapmācības grupā Zemessardzes 1.Rīgas brigādes 13. bataljonā. Artim Gulbim Zemessardze nav hobijs – tā ir pārliecība. Ja iepriekš viņš savu patriotismu kopa, lasot Latvijas vēsturi, iedziļinoties latviskajās tradīcijās, ar lepnumu svinot valsts svētkus, tad iestāšanās Zemessardzē ir kā likumsakarīgs nākamais solis, apliecinot gatavību savu zemi aizstāvēt un sargāt ne vien domās, bet arī darbos. Tā jau gadu ārsts savieno divas šķietami pretrunīgas jomas – mugurkaula ķirurģiju un karavīra aicinājumu.
Dr. Artis Gulbis
Back
Organisers
Patrons
Great friends
Friends
Partners
Media patners