Back

Raimonds Kašs

Acting Director of Climate Change Department in Ministry of Environmental Protection and Regional Development of the Republic of Latvia

Pabeidzis Rīgas Tehniskās universitātes Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāti, kur ieguvis maģistra grādu vides zinātnē, iepriekš arī inženierzinātņu bakalaura grādu elektrozinātnē. Doktora studiju ietvaros pievērsies tehniski ekonomisko aspektu analīzei vēja enerģētikas attīstībai LR teritoriālajā jūrā un LR ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā. Gūtās akadēmiskās zināšanas kopš 2002. gada pielieto, strādājot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā. Raimonda profesionālais darbības lauks, galvenokārt, saistīts ar tiesību aktu projektu un politikas plānošanas dokumentu izstrādi klimata politikas jomā, esošā Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta darbības ieviešanu, kā arī dalību jaunu klimata finanšu mehānismu un instrumentu attīstīšanā un ieviešanā Latvijā. Kopā ar kolēģiem nodrošina sadarbība ar nozaru ministrijām, lai veicinātu siltumnīcefekta gāzu emisiju un klimatnoturīguma mērķu integrāciju nozaru politikās, tādējādi sekmējot izmaiņas Latvijas tautsaimniecībā.

Events in English

Raimonds Kašs
Back
Organisers
Patrons
Great friends
Friends
Partners
Media patners