Back

Sabiedrības integrācijas fonds

Sabiedrības integrācijas fonds nodrošina efektīvu sabiedrības saliedēšanas politikas īstenošanu un sniedz nozīmīgu atbalstu nevaldības sektoram, lai stiprinātu valstisko piederību un demokrātiju, atbalstot pilsoniski izglītotu, aktīvu, atbildīgu, iekļaujošu un saliedētu sabiedrību. Fonds īsteno valsts budžeta, Eiropas Savienības instrumentu un ārvalstu finanšu palīdzības finansētās programmas, aptverot plašu tēmu loku: atbalstu nevaldības sektoram, trūcīgām un maznodrošinātām personām, ģimenēm, medijiem, starptautiskās aizsardzības saņēmējiem, mazākumtautībām, diasporai, u.c. sabiedrības grupām.
Sabiedrības integrācijas fonds
Back
Organisers
Patrons
Great friends
Friends
Partners
Media patners