Back

Diskusija “Vai/kā var redzēt cieņu?”

Date and time: August 21, 12:30-13:30
Stage: 23 Skatuve APGAISMO
Event location in map: Ruckas parks

Runājot par skolēnu un pedagogu savstarpējām attiecībām, nereti tiek skarts arī cieņas aspekts, īpaši gadījumos, kad bijusi necieņa šā fenomena redzamajā izpausmē. Nereti arī tiek vilktas paralēles ar skolēnu un skolotāju attiecībām pirms trīsdesmit, četrdesmit un vairāk gadiem, taču, vai šajos gadījumos nereti bailes nav tikušas kļūdaini noturētas par cieņu?
Vai ir iespējama cieņa bez baiļu klātbūtnes? Vai un kā ir redzama (izpaužas) cieņa mūsdienu skolēnu un skolotāju attiecībās, un, kā to sekmēt?
Uz šiem un citiem jautājumiem eksperti radīs atbildes diskusijā “Vai/kā var redzēt cieņu?”, ticot, ka bez cieņas nav iespējama kvalitatīva izglītība un cilvēka izaugsme.
Diskusijas mērķis ir definēt dažādās cieņas izpausmes formas un veidus skolēna un skolotāja attiecībās, kliedēt mītus par to, ka cieņai jāiet roku rokā ar bailēm, kā arī uzsvērt cieņpilnu attiecību nozīmi kā kvalitatīvas izglītības būtisku aspektu.

Upcoming livestreams

Organisers
Patrons
Great friends
Friends
Partners
Media patners