Назад

Ilze Jansone

Rakstniece un publiciste

Ilze Jansone ir rakstniece un publiciste. Sešu grāmatu un vairāku akadēmisku
publikāciju autore. Latvijas Universitātē ir ieguvusi doktora grādu teoloģijā,
publicistikā pievēršas gan latviešu jaunākajai literatūrai, gan dažādiem ar teoloģiju
saistītiem jautājumiem. Interešu lokā ir reliģiozitātes un sabiedrības mijiedarbība,
literatūra un feminisma teoloģija.
Ilze Jansone
Назад
Организаторы
Патроны
Большие друзья
Друзья
Партнёры
Информационные партнёры