Назад

Linda Austere

juriste

Nolēmu pievērsties rīcībpolitikai, bet īpaši politikas un rīcībpolitikas rezultātu kvalitātei.
Kritisks prāts ar skaidrām personiskām un profesionālām vērtībām.
Vienmēr nedaudz ārpus savas profesionālās kompetences un pieredzes ērtā gala, turpinu negausīgi mācīties.

Mероприятия

Linda Austere
Назад
Организаторы
Патроны
Большие друзья
Друзья
Партнёры
Информационные партнёры