Назад

Uga Dumpis

ārsts infektologs Paula Stradiņa Klīniskajā Universitātes slimnīcā, profesors Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātē.

Uga Dumpis ir ārsts infektologs Paula Stradiņa Klīniskajā Universitātes slimnīcā, profesors Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātē.
Doktora disertāciju aizstāvējis par B hepatīta vīrusa izplatību Gambija ģimenēs.
Pēdējos gados galvenokārt nodarbojies ar antibiotiku rezistences un infekciju novēršanas jautājumiem.
Patreiz aktīvi iesaistījies COVID-19 ierobežošanas jautājumu risināšanā gan valsts, gan slimnīcas līmenī.

Mероприятия

Uga Dumpis
Назад
Организаторы
Патроны
Большие друзья
Друзья
Партнёры
Информационные партнёры