Back

Izglītības un zinātnes ministrija

Izglītības un zinātnes ministrija ir vadošā valsts pārvaldes iestāde zinātnes jomā. Diskusija tiek rīkota ERAF projekta “Integrētie nacionālā līmeņa pasākumi Latvijas pētniecības un attīstības interešu pārstāvības stiprināšanai Eiropas pētniecības telpā” ietvaros.
Izglītības un zinātnes ministrija
Back
Organisers
Patrons
Great friends
Friends
Partners
Media patners