Back

Tieslietu ministrija

Tieslietu ministrija ir vadošā valsts pārvaldes iestāde tieslietu nozarē. Tieslietu ministrijas misija ir tiesiskuma nodrošināšana, kas izpaužas sabiedrības informēšanā par savām tiesībām un iespēju efektīvi tās izmantot, vienlaikus nodrošinot sabiedrības drošību, likuma varas prevalēšanu un labklājību, kā arī izaugsmi.
Tieslietu ministrija
Back
Organisers
Patrons
Great friends
Friends
Partners
Media patners