Back

Jānis Daugavietis

Sociologs, LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta pētnieks

Pamatā darbojies kultūras socioloģijas laukā, piedaloties pētījumos par Dziesmu un deju svētkiem, kultūras patēriņu, integrāciju, Latvijas populārās un pagrīdes mūzikas vēsturi.
Jānis Daugavietis
Back
Organisers
Patrons
Great friends
Friends
Partners
Media patners