Back

Skaidrīte Astahovska - Eglīte

Priekuļu novada Sociālā dienesta vadītāja

Skaidrīte Astahovska- Eglīte ir Priekuļu novada Sociālā dienesta vadītāja, kas apguvusi maģistra līmeņa izglītību sociālajā darbā. Garīgā veselība ir Skaidrītei pazīstama tēma, jo Skaidrīte ir apguvusi psihoterapiju un līdz pat COVID-19 pandēmijai regulāri vadīja atbalsta grupu Cēsu apkārtnes senioriem. Viena no atbalsta grupām turpinās jau 7 gadus.

Events in English

Skaidrīte Astahovska - Eglīte
Back
Organisers
Patrons
Great friends
Friends
Partners
Media patners