Back

Linda Austere

juriste

Nolēmu pievērsties rīcībpolitikai, bet īpaši politikas un rīcībpolitikas rezultātu kvalitātei.
Kritisks prāts ar skaidrām personiskām un profesionālām vērtībām.
Vienmēr nedaudz ārpus savas profesionālās kompetences un pieredzes ērtā gala, turpinu negausīgi mācīties.

Events in English

Linda Austere
Back
Organisers
Patrons
Great friends
Friends
Partners
Media patners