Back

Prozas un literatūrzinātnes mijiedarbes projekts “Es esmu…”

Iedvesmojoties no lasītāju un kritiķu atzinīgi novērtētās grāmatu sērijas “Mēs. Latvija, XX gadsimts”, kurā iznāca 13 autoru romāni, izdevniecība “Dienas Grāmata” 2018. gada beigās izsludināja jaunu ciklu – prozas un literatūrzinātnes mijiedarbes projektu “Es esmu…”.
Projekta būtība vienkārša – 13 rakstnieki un 13 literatūrzinātnieki paralēli raksta katrs savu autonomu darbu par vienu no 13 latviešu literatūras klasiķiem.

Events in English

Prozas un literatūrzinātnes mijiedarbes projekts “Es esmu…”
Back
Organisers
Patrons
Great friends
Friends
Partners
Media patners