Back

Viviāna Ņikaļuka

Jauniešu biedrības valdes locekle un Ekopadomes vadītāja

Aktīva, mērķtiecīga jauniete ar savu “odziņu”. Neskatoties uz to, ka dzīvo lauku ciematiņā, Viviāna ar lielu entuziasmu cenšas sevi pilnveidot, piedaloties un rīkojot dažādus jauniešu projektus un pasākumus. Vecākus priecē ar klavierspēli, draugus ar bītiem uz bungām.

Events in English

Viviāna Ņikaļuka
Back
Organisers
Patrons
Great friends
Friends
Partners
Media patners