Back

Biedrība “Publisko tiesību institūts”

Kā neformāla kopa biedrība darbojamies kopš 1995. gada (pazīstama ar nosaukumu Dišlera biedrība), regulāri pulcējāmies kādā bibliotēkā, lai apspriestu aktuālus valststiesību jautājumus.

Rīkojam konstitucionālās tiesībpolitikas seminārus, prātvētras, vasaras skolas. Nelaižam garām nevienu LAMPU. Eseju konkursi skolēniem un studentiem. Simtiem Juridiskas sarunas sarunas izglītības iestādēs. Kopš kovid sākumā tiešraidē Facebook.com

Publisko tiesību institūta uzdevumi:
eiropeiskas tiesībpolitikas atbalstīšana;
sabiedrības juridiskā izglītošana publisko tiesību nozarē;
juridiskās domas veidošana atbilstoši konstitucionālās demokrātijas principiem.

Publisko tiesību institūta mērķis ir publisko tiesību zinātnes attīstības veicināšana.
Biedrība “Publisko tiesību institūts”
Back
Organisers
Patrons
Great friends
Friends
Partners
Media patners