Back

Aldis Dūdiņš

Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu departamenta direktors

Nozarē strādā no 1997. gada, profesionālās prasmes un pieredze - sociālo pakalpojumu plānošana un novērtēšana, tiesību aktu un politikas plānošanas dokumentu sagatavošana sociālās aprūpes un rehabilitācijas, profesionālās rehabilitācijas un tehnisko palīglīdzekļu jomā; projektu organizēšana un vadība, lektora pieredze un sadarbība ar plašsaziņas līdzekļiem, starptautiskajām organizācijām, NVO un pašvaldībām.
Aldis Dūdiņš
Back
Organisers
Patrons
Great friends
Friends
Partners
Media patners