Back

VAS "Valsts nekustamie īpašumi"

“Valsts nekustamie īpašumi” ir lielākais Latvijas lielo vērtību - zemes un ēkas - pārvaldītājs. Tās ir valsts vērtības Latvijas cilvēkiem. Uzņēmuma vadība skaidri apzinās savu atbildību sabiedrības priekšā - kā gādīgam saimniekam, saglabāt un vairot valsts nekustamo īpašumu vērtību.
Savukārt vīzija par uzņēmumu, kas būtu pasaules labās prakses iemiesotājs nekustamā īpašuma nozarē Latvijā, nostiprināja pārliecību, ka transformācijas rezultātā līdz 2022. gadam jāizveido uzņēmums, kas ir kā jauna elpa publiskajā sektorā un ir uzticams partneris valstij un klientiem. Savas darbības rezultātā uzņēmums spēj piedāvāt inovācijās balstītus risinājums modernai valsts pārvaldei un viedu vidi sabiedrībai - mūsu cilvēkiem.
Mūsu darbības pamats ir saglabāts un vairots kultūrvēsturiskais mantojums, droša infrastruktūra, vieda vide labākai valsts pārvaldei.
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Back
Organisers
Patrons
Great friends
Friends
Partners
Media patners