Back

Andrija Viškere

Ģimenes psihoterapijas speciāliste, 3 bērnu mamma

Iedvesmo cilvēkus veselīgākai un priecīgākai dzīvei.
Ikdienā strādā privātpraksē, darbs saistīts ar dažādām bērnu un ģimeņu vajadzībām. Vada atbalsta grupas un mācības uzņemošajām ģimenēm atbalsta centrā “Tilts”. Vecāku izglītības programmā veicina vecākiem dziļāku un jēgpilnāku izpratni par bērnu attīstības vajadzībām un attiecību emocionālās saiknes ģimenē nozīmīgumu, stiprinot veselīgu vidi.

Events in English

Andrija Viškere
Back
Organisers
Patrons
Great friends
Friends
Partners
Media patners