Back

EIT Climate-KIC Hub Latvia

RTU kopš 2016. gada ir Eiropas Inovāciju un tehnoloģijas institūta (EIT) klimata zināšanu un inovāciju kopienas «Climate KIC» partneris, sniedzot atbalstu un attīstot klimata draudzīgas idejas, indivīdu un grupu iniciatīvas, kas ir vērstas un klimata pārmaiņu ietekmes mazināšanu.
EIT Climate-KIC Hub Latvia
Back
Organisers
Patrons
Great friends
Friends
Partners
Media patners