Back

Latvijas Republikas Saeima

Latvijas Republikas Saeima ir Latvijas valsts parlaments, kas sastāv no simts tautas priekšstāvjiem jeb deputātiem. Saeimas galvenais uzdevums ir pieņemt likumus, kā arī kontrolēt valdības ikdienas darbu.
Latvijas Republikas Saeima
Back
Organisers
Patrons
Great friends
Friends
Partners
Media patners