Back

Valsts ieņēmumu dienests

Valsts ieņēmumu dienests ir tiešās pārvaldes iestāde, kas atrodas finanšu ministra pārraudzībā. VID nodrošina nodokļu maksājumu un nodokļu maksātāju uzskaiti, valsts nodokļu, nodevu un citu valsts noteikto obligāto maksājumu iekasēšanu Latvijas Republikas teritorijā, kā arī iekasē nodokļus, nodevas un citus obligātos maksājumus Eiropas Savienības budžetam, īsteno muitas politiku un kārto muitas lietas.
Valsts ieņēmumu dienests
Back
Organisers
Patrons
Great friends
Friends
Partners
Media patners