Back

Diskusija “Ceļā uz klimatneitrālu transportu: Latvijas scenārijs, vai kā brauksim 2030.?”

Date and time: August 21, 11:00-12:30
Stage: 19 Cēsu skatuve

Kur esam tagad? Transporta nozare rada vairāk nekā 70% no kopējām transporta radītām siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisijām ES. Pēc Ekonomikas ministrijas aprēķina, Latvijā transporta nozare ir atbildīga par gandrīz trešdaļu SEG emisijām, tāpēc būtu jāveicina pēc iespējas ātrāka pāreja uz videi draudzīgāku transportu un enerģijas avotiem. Par spīti Eiropas centieniem, transports ir vienīgais sektors, kas līdz šim nav sasniedzis nekādu dekarbonizācijas pakāpi, un pat vairāk - kopš 2014. gada uzrāda SEG emisiju pieaugumu.

Organized by:

Upcoming livestreams

Organisers
Patrons
Great friends
Friends
Partners
Media patners