Back

Diskusija "Klimatam draudzīga lauksaimniecība - vai iespējama?"

Date and time: August 20, 16:00-17:30
Stage: 24 Pietura 2030
Event location in map: Ruckas parks

Apvienoto Nāciju Organizācija prognozes liecina, ka pasaules iedzīvotāju skaits palielinās, un 2030. gadā sasniegs 8,5 miljardus, bet 2050. gadā - 9,5 miljardus cilvēku. Nodrošināt tik daudz cilvēku ar uzturvielām bagātiem pārtikas produktiem ir liels izaicinājums, un to nav iespējams atrisināt vienkārši palielinot ražošanas apjomus. Mēs jau izmantojam platību, kas ir ekvivalenta Ziemeļamerikai un Dienvidamerikai kopā, lai ražotu lopbarību un gaļu patēriņam. Turklāt, jāņem vērā, ka daudzi resursi tiek noplicināti, palielinās vides noslodze un norisinās klimata pārmaiņas. Tā visa rezultātā pārtikas sistēmas izdala 29% pasaules gāzu emisiju. Šie skaitļi parāda, ka mums ir jāmaina veids, kā audzējam, ražojam un izplatām pārtiku visā pasaulē. Diskusijā runāsim par to, vai lauksaimniecības sektors ir gatavs pārmaiņām? Cik viegli vai grūti ir pārkārtoties lauksaimniekam, pārtikas ražotājam vai lielam industriālam saimniekam? Kā saimniekot gudri, izmantot inovācijas un bioekonomikas principus?

Upcoming livestreams

Organisers
Patrons
Great friends
Friends
Partners
Media patners