Back

Diskusija "Eiropas zaļais kurss un pašvaldības – kā inovācijas var palīdzēt?"

Date and time: August 20, 14:00-15:30
Stage: 24 Pietura 2030
Event location in map: Ruckas parks

Eiropas Savienībā un Latvijā ir izvirzīti ambiciozi ilgtermiņa mērķi attiecībā uz klimatneitralitāti, siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju samazinājumu, bioloģisko daudzveidību un aprites ekonomiku. Šie mērķi netiks sasniegti, turpinot darboties un pieņemot lēmumus tāpat kā iepriekš. Kādas pārmaiņas būs vajadzīgas? No kā nāksies atteikties un ko - ieviest no jauna? Kas ir Latvijas pašvaldību lielākie izaicinājumi? Šīs sarunas laikā apskatīsim jau izdarīto - pozitīvos piemērus no Latvijas, kas var kalpot par iedvesmu jauno mērķu sasniegšanā.

Upcoming livestreams

Organisers
Patrons
Great friends
Friends
Partners
Media patners