Back

Diskusija "Kā veidojas nākotnes sadarbības ekonomika? Piktogrammu projekta piemērs."

Date and time: August 20, 18:00-19:30
Stage: 24 Pietura 2030
Event location in map: Ruckas parks

Nākotnes ekonomika nav lineāra – tā seko aprites ekonomikas principiem, kur ‘lieto un izmet’ kultūru nomaina viedas resursu plūsmas ar pēc iespējas ilgāku dzīves ciklu. Taču pāreja uz aprites ekonomiku prasa nozīmīgas sadarbības spējas. Jāiesaistās un jāsadarbojas ne tikai valsts, pašvaldību un uzņēmējdarbības pārstāvjiem, bet arī visai sabiedrībai kopumā. Viens no aprites ekonomikas krāsainākajiem piemēriem – 91 piktogrammu izstrāde, kas sākusies Dānijā, bet nu jau tiek ieviesta visās Ziemeļvalstīs, kā arī kopš 2021. gada šīs sistēmas ieviešanu apsver arī Baltijas valstīs. Piktogrammas, kas labāk palīdz orientēties, kā šķirot atkritumus, ir arī nozīmīgs motivators ražotājiem pāriet uz videi draudzīgāku iepakojuma sistēmu. Sadarbība prasa laiku – Dānijā tie bija divi gadi, līdz nonāca līdz kopsaucējam par piktogrammām – gan dizaina, gan sistēmiskā nozīmē. Diskusijas laikā pārrunāsim aprites ekonomikas nozīmi un ilustrēsim darbu pie piktogrammu projekta Latvijā.

Upcoming livestreams

Organisers
Patrons
Great friends
Friends
Partners
Media patners