Назад

Patrīcija M. Keiša

Pedagoģijas maģistrante

Atgriezusies Rīgā pēc brīvo mākslu studijām Amsterdamas universitātē, Patrīcija M. Keiša interesējas par to, kā izglītība var palīdzēt cilvēkam labāk dzīvot dzīvi – veicināt prasmi domāt, just un sarunāties tā, lai rastu kvalitatīvu mijiedarbību starp sevi un apkārtējo pasauli. Šajā ietvarā viņu nodarbina jautājumi par filozofiju, morāli, pašizziņu un emocionālo inteliģenci.

Mероприятия

Patrīcija M. Keiša
Назад
Организаторы
Патроны
Большие друзья
Друзья
Партнёры
Информационные партнёры