Назад

Marija Ābeltiņa

клинический психолог, когнитивно-поведенческий психотерапевт

Šobrīd strādā privātpraksē, 11 gadi pieredzes darbā Krīžu un konsultāciju centrā "Skalbes".Ilgus gadus ir bijusi krīzes komandas dalībniece, kas izbrauc uz negadījuma vietām un sniedz pirmo psiholoģisko palīdzību. Strādājusi privātajā psihiatriskajā klīnikā "Ūdensroze" u.c. Doktorante klīniskajā psiholoģijā, kognitīvi biheiviorālās psihoterapijas speciāliste un supervizore. Vairāk kā 15 gadus vada un organizē dažādas pašattīstības un pašizpētes nodarbības, autore dažādiem psiholoģiskās izaugsmes treniņiem un apmācību kursiem privātiem un valsts uzņēmumiem, kā arī Latvijas Universitātē, Rīgas Stradiņa universitātē u.c. Organizācijās vada treniņus un autorkursus, kas palīdz atpazīt mentālās veselības grūtības, mazināt profesionālās izdegšanas riskus, vairot labbūtību (wellbeing) un kļūt efektīvākiem komunikācijā ar klientiem, t.sk. konflikta situācijās.

Mероприятия

Marija Ābeltiņa
Назад
Организаторы
Патроны
Большие друзья
Друзья
Партнёры
Информационные партнёры