Atpakaļ

5. septembrī 15:00-16:30

Diskusija "Skolotājs kā koučs mūsdienīgā izglītībā"

Valsts izglītības satura centra (VISC) īsteno projektu “Kompetenču pieeja mācību saturā” (Skola2030), kura mērķis ir izstrādāt, aprobēt, pēctecīgi ieviest Latvijā tādu vispārējās izglītības saturu un pieeju mācīšanai vecumā no pirmsskolas gadiem līdz vidusskolai, kā rezultātā skolēni gūtu dzīvei mūsdienās nepieciešamās zināšanas, prasmes un attieksmes. Iespējams, ka viens no efektīvākajiem atbalsta veidiem skolotājiem jau pēc projekta noslēguma (2021.gada oktobris) ikdienas darbā, īstenojot šo kompetenču pieeju, būs koučings kā darba metode.

Diskusijas dalībniekiem būs iespēja:

  • iepazīties un iegūt izpratni, kas ir koučš un koučings;
  • diskutēt par koučinga kā metodes nozīmi izglītībā;
  • atklāt, kā paaugstināt savu efektivitāti, pielietojot koučinga metodes;
  • iegūt jaunas zināšanas un koučinga metožu praktiskās pielietošanas pieredzi;
  • iegūt jaunu pieredzi, kā, izmantojot koučinga pamatprincipus, ir iespējams izveidot savstarpēji kvalitatīvas un jēgpilnas attiecības ar ikvienu cilvēku, t.sk. skolēnu

Galvenā mērķa auditorija: skolotāji (no pirmskolas līdz vidusskolai)

Ieguvums dalībniekiem: izpratne un praktiska pieredze, kā koučingu kā metodi var izmantot, lai atbalstītu ikvienu skolēnu viņa ceļā, gūstot dzīvē mūsdienās nepieciešamās zināšanas, prasmes un attieksmes.

Rīko:
Sadarbībā ar:
Šajā vietnē tiek apkopoti Sarunu festivāla LAMPA diskusiju materiāli. Sarunu festivāls LAMPA neuzņemas atbildību par diskusijas dalībnieku viedokļu saturu, kā arī nerediģē to, ciktāl viedokļu saturs nav acīmredzami pretējs Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
Dalīties:

Rīkotāji

Patroni

Lieldraugi

Draugi

Partneri

Informatīvie partneri