Back

Ingus Barovskis

Literatūrpētnieks, Rakstniecības un mūzikas muzeja mākslas eksperts.

Ingus Barovskis ir humanitāro zinātņu doktors, viņa interešu loks saistīts ar tradicionālo un mūsdienu kultūru un literatūru. Publicēti raksti gan folkloristikā — mitoloģijas pētniecībā, gan arī literatūrzinātnē sevišķi uzmanību vēršot uz mitoloģijas simboliem un to funkcijām mūsdienu dzejā, kā arī recenzijas par jaunāko dzeju. LU Humanitāro zinātņu fakultātes, Latvistikas un baltistikas nodaļas docents un pētnieks,
Rakstniecības un mūzikas muzeja mākslas eksperts.
Ingus Barovskis
Back
Organisers
Patrons
Great friends
Friends
Partners
Media patners