Back

Artūrs Utināns

Ārsts psihoterapeits, psihiatrs RSU Psihosomatiskās medicīnas un psihoterapijas klīnikā, docents RSU Psihosomatiskās medicīnas un psihoterapijas katedrā

Dr. med. Artūrs Utināns - psihoterapeits, pasniedzējs un grāmatu autors - absolvējis Latvijas Medicīnas akadēmiju, specializējies psihiatrijā un apguvis psihoanalītisko psihoterapiju. Papildus kompetence jautājumos par evolucionāro psiholoģiju un psihiatriju, psihoanalītiskajām teorijām, psihodinamisko diagnostiku, jaunajām reliģiskajām kustībām, ticību paranormāliem fenomeniem, maģisko domāšanu un kritisko domāšanu.
Doc., dr.med. Utināns ir autors un līdzautors vairākām grāmatām un vairāk nekā 10 publikācijām latviešu un angļu valodā. Piedalās pētījumos par maģiskās domāšanas un kritiskās domāšanas izplatību.

Events in English

Artūrs Utināns
Back
Organisers
Patrons
Great friends
Friends
Partners
Media patners