Back

Zviedru institūts

Zviedru institūts (Svenska institutet, saīsināti SI) ir valsts institūcija, kuras uzdevums ir izplatīt pasaulē zināšanas par Zviedrijas sabiedrības un kultūras dzīvi, veicināt kultūras, izglītības, zinātnes, ekonomikas un pieredzes apmaiņu un sadarbību ar citām valstīm. Zviedru institūts sadarbojas ar Zviedrijas vēstniecībām visā pasaulē. Papildus informācija par Zviedriju – www.sweden.se.
Zviedru institūts
Back
Organisers
Patrons
Great friends
Friends
Partners
Media patners