Back

Ekodizaina kompetences centrs

Biedrību “Ekodizaina kompetences centrs” pirms pieciem gadiem dibināja ekodizaina eksperti mērķi izglītot sabiedrību, uzņēmējus un pašvaldības par videi draudzīgām izvēlēm, produktiem un pakalpojumiem, un kā tos atpazīt.

Events in English

Ekodizaina kompetences centrs
Back
Organisers
Patrons
Great friends
Friends
Partners
Media patners