Jaunumi

Visi jaunumi

PĀRSKATS PAR SARUNU FESTIVĀLA LAMPA IETEKMI

Vai dalībai LAMPĀ kā pasākuma rīkotājam, dalībniekam vai apmeklētājam ir kāda paliekošāka ietekme?  Lai atbildētu uz šo jautājumu, 2023. gada oktobrī tika veikta pasākumu rīkotāju aptauja, kā arī noorganizētas četras fokusgrupas gan ar rīkotājiem, gan ar biežākajiem apmeklētājiem. Aptauja liecina, ka LAMPAs ietekme galvenokārt ir uz kādas svarīgas tēmas popularizēšanu, kā arī uz noderīgu kontaktu iegūšanu. Salīdzinoši bieži festivāls ļauj iegūt jaunas prasmes vai zināšanas, kā arī iedvesmo uz jaunām idejām, kuras vēlāk tiek realizētas. Dažkārt, pateicoties LAMPAi, notiek izmaiņas iestāžu darbā vai tiek pieņemti jauni politiski lēmumi.

2024. gadā Sarunu festivāls LAMPA notiks jau desmito reizi. Lai izvērtētu, kāda ir bijusi festivāla ietekme uz Latvijas sabiedrību, festivāla organizētājs, Fonds atvērtai sabiedrībai DOTS pasūtīja Sabiedriskās politikas centram PROVIDUS veikt festivāla ietekmes izvērtējumu. Visi iegūtie dati 2023. gada nogalē tika sasistematizēti, izanalizēti un kļuva par pamatu šī pārskata pamattekstam un secinājumiem.

LAMPA tās apmeklētājiem un pasākumu rīkotājiem asociējas ar cieņpilnu diskusiju kultūru, kurā konstruktīvi un miermīlīgi sadzīvo atšķirīgi viedokļi. Festivāls ir palīdzējis Latvijā nostiprināt demokrātijas vērtības, izveidojot iekļaujošu platformu sarunām un aktīvai pilsoniskajai līdzdalībai.

Analizējot aptaujas rezultātus laika posmā no 2019. līdz 2023. gadam, var redzēt, ka festivāla apmeklētāji, pateicoties LAMPAi, ieguvušu jaunas zināšanas un prasmes vai paplašinājuši savu redzesloku. Taču ir arī citi ieguvumi, kā, piemēram, iedvesma, saskarsme ar viedokļu daudzveidību, piedalīšanās sarunās, lielāks optimisms par Latvijas sabiedrību.

 • "Ļoti patīk koncepts, ka šeit runā par ļoti dažādām tēmām un var izkāpt no sava burbuļa."
 • "Var iegūt jaunus viedokļus, kuri nav vēl dzirdēti, var iziet no sociālā burbuļa."
 • "Uzklausīt dažādus viedokļus un mainīt savus aizspriedumus."
 • "Iespēja sarunai starp dažādiem, dažādus viedokļus pārstāvošiem cilvēkiem, iespēja to darīt cieņpilni." 
 • "Ļoti novērtēju cilvēku dažādību apmeklētāju vidū."
 • "Vide, viedokļu daudzveidība un vispār ārkārtīgi iedvesmojošs pasākums."
 • "Cilvēku viedokļu atšķirības."
 • "Jauni skatu punkti par dažādām tēmām."
 • "Bija interesanti uzzināt citu cilvēku viedokļus."
 • "Iespēja pieredzēt, kā dažādi viedokļi spēj sadzīvot vienuviet."
 • "Var uzzināt daudz jaunus un nedzirdētus viedokļus."
 • "Dzirdēt viedokli, kas ir ārpus mana komunikācijas burbuļa, ir būtiski"
 • "Šādi pasākumi palīdz izkāpt no dobēm!"
 • "Aizdomājos par jautājumiem, kas iepriekš nesatrauca."
 • "Ir jauki klausīties citu domes un paust savas."
 • "Latvijā ir vairāk politiski aktīvu pilsoņu nekā man pirms tam šķita."
 • "Vairojas optimisms par sabiedrību kopumā, tās noturību demokrātijas ilgtspēju."

Festivāla pasākumu rīkotājiem dalība LAMPĀ pamatā ir par iespēju aktualizēt kādu konkrētu tēmu, attīstīt jaunas idejas, projektus, kā arī risināt dažādas sabiedriski svarīgas problēmas un sarunāties ar savu auditoriju, kura plašā skaitā ir pārstāvēta festivālā. Pasākumu organizētāji arī mēdz izmantot LAMPU kā iespēju runāt ar lēmumu pieņēmējiem vai savas nozares pārstāvjiem, kuri arī ir starp apmeklētājiem.

 • Diskusiju veicināšana par būtiskiem jautājumiem un izaicinājumiem, kas skar gan indivīdus, gan sabiedrību kopumā, un kopīgu risinājumu meklēšana šiem jautājumiem.
 • Pieredzes un zināšanu apmaiņa ar citiem festivāla dalībniekiem un apmeklētājiem, kā arī iespēja mācīties no citiem un gūt jaunas atziņas (tai skaitā starptautiska pieredzes apmaiņa).
 • Sadarbības veicināšana ar citām organizācijām, ekspertiem un interesentiem, kā arī jaunu kontaktu veidošana un tīklošanās iespējas.
 • Vēlme informēt un izglītot par aktuāliem jautājumiem un izaicinājumiem.
 • Organizācijas vai projekta popularizēšana plašākai sabiedrībai, lai piesaistītu vairāk atbalstītāju un interesentu.
 • Komunikācija ar mērķauditoriju.
 • Profesionālās pilnveides un attīstības iespējas festivāla organizātoriem.
 • Pozitīva tēla veidošana organizācijai vai individuālam dalībniekam.
 • Sākt darīt lietas, kuras iepriekš šķita neizdarāmas.
 • Motivācija turpināt un uzlabot savu darbu.

Pasākumu rīkotājiem LAMPA ir arī iespēja iegūt jaunu pieredzi publisku pasākumu un diskusiju rīkošanā, kā arī veidot jaunus satura formātus. 

 • "Ieguvu zināšanas par diskusijas producēšanas pamatiem. Uz šo pieredzi bieži atsaucos, piesakoties brīvprātīgajam darbam/praksei/algotam darbam kultūras nozarē, un tas parasti izraisa cilvēku pozitīvu reakciju."
 • "Ieguvām publiska pasākuma pieredzi."
 • "[Tagad] zinu kā pareizāk moderēt diskusijas darba vidē."
 • "Ieguvām prasmi par sarežģītiem tiesību jautājumiem runāt vienkārši un dažādās formās."
 •  "Viena no tām lietām, kas gadu gaitā ir bijusi noturīga, – iespēja redzēt, piedzīvot, eksperimentēt ar jauniem formātiem par to, kā cilvēkus iesaistīt, kā vēstījumus komunicēt."

Pēdējo deviņu gadu laikā Sarunu festivāls LAMPA ir būtiski ietekmējis Latvijas sabiedrību. Atbilstoši savai misijai, tas ir devis iespēju daudziem simtiem nevalstisko organizāciju, valsts institūciju, uzņēmumu, plašsaziņas līdzekļu, politisko partiju veidot tūkstošiem pasākumu par sabiedriski svarīgiem jautājumiem, uzlabojot to komunikāciju ar sabiedrību un ļaujot daudzajiem pasākumu organizatoriem apgūt kvalitatīvu un iesaistošu pasākumu rīkošanas prasmes. LAMPA ir Latvijas sabiedrībā plaši atpazīstams un pozitīvi vērtēts festivāls, kurš ir pazīstams ar savu pozitīvo, optimistisko gaisotni.

 

PĀRSKATS PAR SARUNU FESTIVĀLA LAMPA IETEKMI

Visi jaunumi