Back

Michael Viberg Pedersen

"European Energy" Dienvid- un Austrumeiropas projektu attīstības vadītājs

Michael Viberg Pedersen ir vadītājs ar nozīmīgu starptautisku pieredzi militārajā dienestā, diplomātijā, investīciju bankās un vadības konsultācijas ar īpašu interesi par enerģiju, dabu, bioloģisko daudzveidību un aprites ekonomiku. Michael ir atklājis “European Energy” birojus 4 dažādos tirgos un pārraudzījis 6,5 GW vēja un saules projektu īstenošanu 10 valstīs. Zaļā enerģija ir svarīgs elements, lai saglabātu dabas daudzveidību, sabiedrības veselību un mieru. “European Energy” ir apņēmušies sniegt ieguldījumu ilgtspējīgākas nākotnes veidošanā, attīstot atjaunīgās enerģijas risinājumus Latvijā un citos tirgos.
Michael Viberg Pedersen
Back
Organisers
Patrons
Great friends
Friends
Partners
Media patners