Back

Juris Ciganovs

Vēsturnieks, Latvijas Kara muzeja vadītāja vietnieks

Dr.hist., Juris Ciganovs, dzimis 1970.gadā Rīgā. Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātē ieguvis vēstures bakalaura (1996) un maģistra (1998) grādu. 2014.gadā Latvijas Universitātē aizstāvējis doktora disertāciju par Latvijas armijas intendantūras dienestu vēsturi. Ieguvis vēstures zinātņu doktora grādu (Dr.hist.). Vairāku monogrāfiju un vairāk nekā 30 zinātnisku rakstu autors.
1995.gada sācis strādāt Latvijas Kara muzejā. No 2000.gada muzeja direktora vietnieks pētniecības darbā.
Juris Ciganovs
Back
Organisers
Patrons
Great friends
Friends
Partners
Media patners