Back

Kristīne Brokane

Administratīvās rajona tiesas tiesnese, Liepājas tiesu nama priekšsēdētāja

Tiesneses amatā desmit gadus. Ilgstoša saskarsme ar bērnu tiesību jautājumiem, strādājot arī Rīgas bāriņtiesā, Bērnu un ģimenes lietu ministrijā, Liepājas pašvaldībā.
Kristīne Brokane
Back
Organisers
Patrons
Great friends
Friends
Partners
Media patners